© 2011 Střední zdravotnická škola Ústí nad Orlicí Všechna práva vyhrazena - E-mail: szsuo@szsuo.cz
Mgr. Ondřej Čopian
Střední zdravotnická škola Ústí nad Orlicí
4. ročník (MATS) :
3. ročník:
2. ročník:
11. 1. 2013 - Lomené výrazy
Rovnice a nerovnice
Lineární funkce
Stereometrie
Planimetrie
Exponenciální rovnice
Logaritmické rovnice
Applet na goniometrické funkce
Goniometrické rovnice
Mocniny s racionálním mocnitelem
Applet na goniometrické funkce
Řešení trojúhelníků
Goniometrické rovnice
Obsahy a obvody
Kvadratické rovnice 1
Posloupnosti
Kvadratické rovnice - 2
Kvadratické nerovnice
Maturita 2011/2012 - 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
Příklady z 20. 2. 2012
Exponenciální rovnice
Test z 27. 2. 2012
Acrobat reader ke stažení - zde
Opakování k 3. kontrolní práci
Opakování k 3. kontrolní práci
Opakování k 4. kontrolní práci:

Rovnnice a nerovnice

Stereometrie

Finanční matematika

Cvičná závěrečná čtvrtletka
Aritmetická posloupnost
Geometrická posloupnost
Řešení trojúhelníků
1. ročník:
Užití procentového počtu
Materiály na MAT pro 2012/2013:
Přímá a nepřímá úměrnost
Skupinová práce 22. 10. 2012
Opakování k 1. čtvrtletce
Povrch hranolů
Odkaz na projekt "Matematika pro všechny".
N - úhelníky na pátek
Jehlany
Kužely
Mocniny na 3. 12. 2012
Příklady z kombinatoriky
Lineární rovnice
Slovní úlohy z 5. 4. 2013
Logaritmické rovnice
3. KONTROLNÍ PRÁCE - 1, 2, 3
Slovní úlohy z 26. 4. 2013
Statistika
Materiály na MAT pro 2013/2014:
1. ročník:
4. ročník :
3. ročník:
2. ročník:
Řešení pravoúhlého trojúhelníku
Finanční matematika
Užití procentového počtu
Mocniny
Planimetrie
Planimetrie z 15. 11.
Stereometrie z 15. 11.
Lomené výrazy na 19. 12.
AZ kvíz LV - zadání, výsledky
Stereometrie
Slovní úlohy
Kvadratické rovnice
Kvadratické nerovnice
Lineární rovnice
HOME
Lineární nerovnice
Ar. posloupnosti - kvíz, cvičení.
Statistika - AZ kvíz
Materiály na MAT pro 2014/2015:
1. ročník:
2. ročník:
3. ročník:
4. ročník :
Obsahy trojúhelníků
Užití procentového počtu
Hranoly
Planimetrie - 4. 11.
Planimetrie Riskuj - 7. 11.
Stereometrie - 18. 11.
Kvadratické rovnice
AZ kvíz LV - zadání, výsledky