© 2011 Střední zdravotnická škola Ústí nad Orlicí Všechna práva vyhrazena - E-mail: szsuo@szsuo.cz
Střední zdravotnická škola Ústí nad Orlicí
Přehled ostatních akcí ve šk. roce 2014 - 2015
Psychologická olympiáda - školní kolo
HOME
psy_o_sk_15_1
psy_o_sk_15_2
psy_o_sk_15_3
Dne 26. 2. 2015 se na SZŠ v Ústí nad Orlicí konalo školní kolo desátého ročníku Psychologické olympiády. Téma tohoto ročníku znělo „Jak si lépe porozumíme… (?)“. Školního kola se zúčastnilo osm studentů druhých a třetích ročníků oborů zdravotnický asistent a sociální činnost. Vítězem školního kola se stala Helena Dubská ze třídy ZA 2. A, druhé místo obsadila Barbora Vítková a kolektiv ze třídy ZA 3. A a třetí místo Iveta Svobodová ze třídy ZA a SČ 3. B. Do regionálního kola, které se koná 10. 3. 2015 na SZŠ Pardubice, postupují studentky umístěné na prvním a druhém místě.

Vítězům blahopřejeme, přejeme jim úspěch v regionálním kole a všem ostatním zúčastněným děkujeme za velice pěkné příspěvky.

Mgr. Ludmila Jirásková
26. 2. 2015