Výchovné poradenství
"Jestli se člověk má stát člověkem, musí se vzdělávat." J.A. Komenský
Mgr. Katka Nováková

email   : novakovak@szsuo.cz

telefon : 721864548

konzultační hodiny: individuálně po dohodě
                                
INTERNETOVÉ ADRESY:

<http://www.istp.cz/> - informace o kontaktních profesích
<http://portalmpsv.cz/> - informační portál Ministerstva práce a sociálních věcí ( úřady práce, volná místa)
<http://www.nuov.cz/> - Národní ústav odborného vzdělávání, zahrnuje i centrum Kariérového poradenství
<http://www.occupationsguide.cz/> - průvodce světem povolání
<http://www.careerjet.cz/> - vyhledávač práce
<http://www.spráce.cz/> - nabídky prací a brigád
<http://www.evropa.eu.int/youth/> - práce, studium, cestování v EU
<http://www.eurodesk.cz/> - studium a práce v zahraničí
<http://jobs.cz>

Odkazy na další možnosti studia:
www.atlasskolstvi.cz <http://www.atlasskolstvi.cz>
www.az-smart.cz <http://www.az-smart.cz>
www.educity.cz <http://www.educity.cz>
www.fakulta.cz <http://www.fakulta.cz>
www.infoabsolvent.cz <http://www.infoabsolvent.cz>
www.kampomaturite.cz <http://www.kampomaturite.cz>
www.navigatorka.cz <http://www.navigatorka.cz>
www.scio.cz <http://www.scio.cz>
www.sokrates.cz <http://www.sokrates.cz>
www.studentin.cz <http://www.studentin.cz>
www.studentskemestecko.cz <http://www.studentskemestecko.cz>
www.tutor.cz <http://www.tutor.cz>
www.vysokeskoly.cz <http://www.vysokeskoly.cz>
www.pomaturitnivzdelani.cz <http://www.pomaturitnivzdelani.cz>
<http://www.vzdelavani.cz/>
© 2011 Střední zdravotnická škola Ústí nad Orlicí Všechna práva vyhrazena - E-mail: szsuo@szsuo.cz

V čem může výchovný poradce pomoci ?

OProblémy se zvládáním učiva
OZdravotní omezení, poruchy učení ( dyslexie, dysgrafie, dysortografie ..)
OProblémy ve vztazích : se spolužáky, se členy rodiny, s partnerem
OProblémy se sebou samým (strach, úzkost, deprese, atd.)
OVolba dalšího studia - VŠ, VOŠ, pomaturitní vzdělávání

Výchovný poradce Váš problém posoudí a v nutných případech Vám zprostředkuje konzultaci s odborníky, kteří Vám mohou pomoci.
PEDAGOGICKO - PSYCHOLOGICKÁ PORADNA
Královéhradecká 513, 562 01, Ústí nad Orlicí
Tel.: 465 521 296
www.pppuo.cz <http://www.pppuo.cz>
info@pppuo.cz <mailto:info@pppuo.cz>
Pedagogicko - psychologické poradenství
Diagnostická činnost, psychologické poradenství pro děti a rodiče, terapeutická činnost, odborná péče pro děti se specifickými poruchami učení, chování, poradenství  a terapie v   oblasti návykových látek a závislostí, krizová intervence, kariérové poradenství

PhDr. JANA MERVARTOVÁ
Čs. Armády 1181, 562 01 Ústí nad Orlicí
Tel.: 723 926 858, 465 557 563
<http://proximity.web.wo.cz>
Psychologická poradna
Nabídka individuální terapie, pomoc při řešení krizových situací, osobních, pracovních a vztahových problémů. Poradenství a pomoc při rozhodování.

CENTRUM PSYCHOSOCIÁLNÍ POMOCI - RODINNÁ A MANŽELSKÁ PORADNA PARDUBICKÉHO KRAJE
Na PLÁNI 1343, 562 06 Ústí nad Orlicí
Tel.: 465 525 442
Manželská poradna

PSYCHIATR  Mudr. SEVEROVÁ
Tvardkova 650, 542 01 Ústí nad Orlicí
Tel.: 465 524 149
Psychiatrická pomoc

LINKA DŮVĚRY ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Tel.: 465 524 252
www.linkaduveryuo.cz <http://www.linkaduveryuo.cz>
Poskytování telefonické krizové intervence dětem, dospělým, rodičům v těžkých životních situacích, sociální poradenství.
Užitečné odkazy
Náplň činnosti výchovného poradce
Odborná pomoc
 
 
 
Zpět
Zpět
Zpět
Střední zdravotnická škola Ústí nad Orlicí
Pro žáky SZŠ ÚO
Pro veřejnost
Jak se efektivně učit - doc
HOME