Střední zdravotnická škola Ústí nad Orlicí
 

© 2011 Střední zdravotnická škola Ústí nad Orlicí Všechna práva vyhrazena - E-mail: szsuo@szsuo.cz
 
ARCHÍV ZPRÁV
Pro žáky SZŠ ÚO
Pro veřejnost
HOME


26. 6. 2014
Harmonogram opravných komisionálních zkoušek a komosionálního přezkoušení - zde.

25. 6. 2014
Žáci, kteří jsou přihlášeni k MZ 2014 v podzimním období, vyzvedněte si u třídních učitelek/zástupkyně ředitelky výpis z přihlášky nejpozději do 30. 6. 2014.

24. 6. 2014
Přidána akce "Kurz STK".

20. 6. 2014
Vyhlášeno 5. kolo přijímacího řízení - .

14. 6. 2014
Závěrečné zkoušky masérského kurzu.

13. 6. 2014
Žáci, kteří chtějí maturovat v podzimním období roku 2014, musí odevzdat ředitelce školy (zástupkyni ředitelky) přihlášku k maturitní zkoušce a seznam literárních děl, pokud se hlásí k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury, do 25. 6. 2014. Přihlášku naleznete na webových stránkách školy.

5. 6. 2014
Přidána akce: "Město v pohybu".

4. 6. 2014
Přidána akce: "Den životního prostředí".
29. 8. 2014
Zveřejněn rozvrh 2014/2015 a změny na příští týden.
Výsledky 6. kola přijímacího řízení: , .

31. 7. 2014
Maturitní kalendář 2014 podzim - zde.

27. 6. 2014
Přidány akce: Dětský den, Cvičení CO.

Poděkování Orlickoústecké nemocnice.

Harmonogram ÚMZ SČ a PČ - podzim 2013-14.

Harmonogram řádných a opravných praktických maturitních zkoušek - podzimní termín - ZA, .

MZ 2014/2015 - seznam četby.
15. 10. 2014
Přidána akce Podzimní úklid - projekt „ 72 hodin - Ruku na to!“.

11. 10. 2014
Přidány akce: Odborná konference, Abilympiáda.

9. 10. 2014
Do odkazu maturitní zkoušky přidána školní část zkoušky AJ.
Přidány informace o lyžařském kurzu - info, návratka.


3. 10. 2014
Instrukce pro žáky, kteří se přihlásili do projektu Vektor 1, naleznete zde.

1. 10. 2014
Přidány akce: Konference zdravý úsměv, Školní výlet 4.C, Adaptační kurz, Integrační den.

23. 9. 2014
Dne 2. 10. 2014 se uskuteční tradiční Abilympiáda. Plakát zde, pravidla zde.

11. 9. 2014
Informace k zahájení masérského kurzu - zde.

1. 9. 2014
Organizace školního roku 2014/2015 - zde.
26. 11. 2014
Vánoční turnaj v odbíjené - rozpis.

18. 11. 2014
Maturitní zpravodaj č. 28.

Přidána akce "Otazníky zdraví".

11. 11. 2014
Dne 28. 11. 2014 v 15.00 hodin se budou v budově školy konat třídní schůzky a schůzka zástupců Společnosti přátel SZŠ ÚO. Rozpis učeben a kabinetů naleznete zde.

7. 11. 2014
Nejzazší termín pro podání přihlášek žáků ředitelce školy k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období šk. roku 2014/2015 je 1. 12. 2014. Přihlášku naleznete zde.

24. 10. 2014
Oznámení voleb do ŠR (školská rada).
Dopis ŠR.


22. 10. 2014
Informace k přijímacím zkouškám 2015 naleznete zde.

21. 10. 2014
Nové informace k MZ 2015.

12. 12. 2014
Novou virtuální prohlídku naší školy najdete na maps.google.cz nebo zde.
Konečné pořadí volejbalového turnaje - zde.

10. 12. 2014
Ředitelka školy vyhlásila přijímací zkoušky nanečisto na 4. února 2015.
Více informací a přihlášku naleznete zde.

9. 12. 2014
Žáci, kteří se přihlásili k opravné maturitní zkoušce na jarní období 2015, dostavte se k sekretářce paní Janě Moravcové vyzvednout výpis z přihlášky nejpozději do 19. 12. 2014.

7. 12. 2014
Poděkování od ZŠ Králíky za prezentaci na téma "Zdravý životní styl".

5. 12. 2014
SZŠ bude pořádat pro žáky 9. tříd na Přípravné kurzy na přijímací zkoušky. Více informací a přihlášku najdete v sekci přijímací řízení.

Volebalový turnaj - průběžné výsledky.

4. 12. 2014
Přidána akce Bodies revealed.
29. 1. 2015
Zveřejněna kritéria přijímacího řízení.
Přidána akce Mikuláš na dětském oddělení.

26. 1. 2015
Přidány akce: Strom splněných přání, Zpívání na schodech, Muzikoterapie, Setkání se záchranářem,
                        Školní turnaj v odbíjené
.

16. 1. 2015
V odkazu maturita přidáno jednotné zkušební schema pro MZ jaro 2015.

13. 1. 2015
Zveřejněn harmonogram "Přijímacích zkoušek nanečisto".

12. 1. 2015
Přidána akce "Putovní výstava Fair Trade".

7. 1. 2015
Přidána akce "Zumba aerobic".

18. 12. 2014
Zveřejněn rozvrh platný od 1. 1. 2015.